Öffentliche n°2821

Petitionär/in: Fernand Pott

Wahlpflicht ofschafen.

Ziel der Petition

d´Leit sollen selwer decidéieren kënen op sie wielen wëllen goen oder net.

Beweggründe für die Petition

no denen lëschten Wahlen huet een gesin dass d´Wahlresultat emmer manner respektéiert get, dofir wär et gutt wann d´Wahlpflicht géif ofgeschaft gin,och ass festgestallt gin dass ganz vill Leit einfach hirer Wahlpflicht net no kommen,an einfach net wielen gin,den interessi bei de Leit fir ... mehr

abgelaufen  20.10.2023
141 /4.500
3%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Alle Unterschriften