Öffentliche n°2652

Petitionär/in: René Thill

Congé fir een Elterendeel an de Schoulvakanzen an der Primärschoul

Ziel der Petition

- dem Kand ass ed méiglech rofzekommen no den Schoulzäiten, an net nach an de Vakanzen mussen an eng Maison Relais oder soss ähnlech Servicer ze goen. Kand ass méi Stressresistent well ed net dauerhaft op engem Stresslevel ass. -Méi Kand-Elterenzäit (Mamm,Papp oder ... mehr

Beweggründe für die Petition

-Besser fir de Gesondheetssystem durch manner Stress vun den Elteren an Kand -Entlaschten vun den edukativen Servicer/Personal... - Zäit fir allgemeng Projeten (Natur, Benevolat, Altersheem Austausch teschent Jonk & Aal,....) -Méi grousst Interesse un méi Fräizäitaktivitéit gin durch ... mehr

abgelaufen  17.04.2023
321 /4.500
7%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Alle Unterschriften