Öffentliche n°2516

Petitionär/in: Marc Detail

Contrôle technique vun de Gefierer all 2 Joer wéi an deenen aneren EU-Länner och

Ziel der Petition

Zil ass dass all Auto/Moto asw no deenen eischten 4 Joer just all 2 Joer an Kontroll muss goen. De Prais keint jo dann och amplaatz fun 64EUR op zb 90 oder 100EUR gehuewen ginn.

Beweggründe für die Petition

An der ganzer EU ass et och all 2 Joer..Aaner Gesetzer iwerhuelen mir jo och gär fun deenen Daitschen.

abgelaufen  29.12.2022
5298 /4.500
100%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Alle Unterschriften