Petitionen suchen

2.927 Ergebnisse (abgelaufene Petitionen)
Öffentliche n°3040

Bourse de mobilité pour les étudiants

nicht zulässig
Öffentliche n°3031

Améliorez la visibilité des pétitions ouvertes en créant un système de…

nicht zulässig
Öffentliche n°3028

Suppression de la limite de 5 tickets/cartes repas par jour

nicht zulässig
Öffentliche n°3027

Le gouvernement luxembourgeois doit renconnaître l'Etat de Palestine et…

nicht zulässig
Öffentliche n°3026

Mietverträge

nicht zulässig
Öffentliche n°3021

Suppression/modification du plafond des chèques repas ;…

nicht zulässig
Öffentliche n°3019

Avoir plus de aide pour les enfants et adolesentes que soufrant de Mobing …

nicht zulässig
Öffentliche n°3017

Der Staat muss auch RTL1 finanzieren.

nicht zulässig
Öffentliche n°3012

Retour à l'ancien plafond pour les chèques repas

nicht zulässig
Öffentliche n°3011

aboulir la classe d'impôt 1aet le transfert vers la classe d'impôt 2

nicht zulässig
Öffentliche n°3005

Besteierung vu Ministeren an Députés-Maires

nicht zulässig
Öffentliche n°3003

Für die Abschaffung des Geschichtsunterrichts.

nicht zulässig
Öffentliche n°2998

Obligatioun fir Lëtzebuergesch ze beherrschen an oder ze léieren.

Das d'Lëtzebuerger Sprooch gestäerkt gëtt an d'Sprooch erhale bleift. Eng Obligatioun fir all Bierger, déi zu…

Öffentliche n°2995

Sylvester feieren ewei sech dat geheiert, Feierwierk iwerall!!

Feierwierk erlaaben, onmeiglech das traditioun geläscht gett weinst den deieren dann sollen se hier deiern doheem…

Öffentliche n°2994

Pétition pour lutter contre le mobbing et le cybermobbing dans les écoles …

nicht zulässig
Öffentliche n°2992

Pour une revue, voire l'abolition du plafond de l'indemnité de congé…

L'objet de cette pétition est de demander l'abolition du plafond de l'indemnité de congé parental au Luxembourg.…

403 /4.500
9%
gesammelte Unterschriften
abgelaufen
  22.02.2024
Öffentliche n°2991

d'Heeschen zu all Zäit an iwwerall erlaabt loossen!

Heeschen ass Deel vum Recht op Selbstbestëmmung am Sënn vun de Garantien déi am Artikel 8 an der Europäescher…

5515 /4.500
100%
gesammelte Unterschriften
abgelaufen
  22.02.2024
Öffentliche n°2988

Pétition pour une publicité responsable : Restreindre la publicité pour…

1. Mettre en place des normes publicitaires strictes : Faire respecter des réglementations qui restreignent la…

46 /4.500
1%
gesammelte Unterschriften
abgelaufen
  22.02.2024
Öffentliche n°2983

Ophiewen vun der politescher Entscheedung a Réouverture vun der Garer…

Op all gréisser Gare am Ausland gëtt et eng sougenannten ,,Bahnhofspolizei". Déi ass haaptsächlech zoustänneg an…

1088 /4.500
24%
gesammelte Unterschriften
abgelaufen
  22.02.2024
Öffentliche n°2981

Système de récupération d'eau de pluie obligatoire à la construction de…

Le but est de récupérer l'eau de pluie sur les grandes surfaces pour ensuite utiliser l'eau gagné pour les WC,…

262 /4.500
6%
gesammelte Unterschriften
abgelaufen
  22.02.2024