Öffentliche n°3001

Petitionär/in: Carlo Kirsch

Annulatioun vun der Konventioun tëschent Staat an der CLT-Ufa an Oofschaafe vun alle staatleche Subventiounen un RTL.

Ziel der Petition

D'Konventioun tëschent dem Staat an der CLT-Ufa déi virgesäit bis 2030 all Joër 15 Milliounen EUR un RTL ze bezuelen soll annuléiert ginn. RTL kënnt sénger Verflichtung, eng onoofhängeg an neutral Informatiounsquell ze sinn nët no an duerf dofir keng generell Hëllef aus der Staatskeess ... mehr

Beweggründe für die Petition

D'Secherstellen dass staatlech Subventiounen un d'Medienhaus RTL gebonne sinn u politesch, wirtschaftlech a sozial onoofhängeg Informatiounen an Ënnerhaalung.

abgelaufen  07.03.2024
638 /4.500
14%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
06.05.2024

Beendigungsbescheid

30.04.2024

Die öffentliche Petition Nr. 3001 wurde am 30-04-2024 abgeschlossen

Begründung der Beendigung: Demande concernant le reclassement en pétition ordinaire restée sans suite

13.03.2024

Anfrage betreffend die Weiterbearbeitung der Petition in Form einer einfachen Petition

13.03.2024

Die öffentliche Petition Nr. 3001 hat das Quorum von 4500 gültigen Unterschriften bis zum 13-03-2024 nicht erreicht. Zahl der gültigen Unterschriften: 638

13.03.2024

Gültige Online-Unterschriften: 638

08.03.2024

Die Frist zum Unterschreiben der öffentlichen Petition Nr. 3001 ist am 08-03-2024 abgelaufen - Zahl der Online-Unterschriften vor Überprüfung: 638

26.01.2024

Die öffentliche Petition Nr. 3001 kann ab dem 26-01-2024 unterschrieben werden

25.01.2024

Zulässigkeitsbescheid

25.01.2024

Die öffentliche Petition Nr. 3001 wurde am 25-01-2024 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 26-01-2024 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 07-03-2024 um 23:59

24.01.2024

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 24-01-2024 betreffend die Petition Nr. 3001 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

08.01.2024

Die öffentliche Petition Nr. 3001 wurde am 08-01-2024 eingereicht.

Titel der Petition: Annulatioun vun der Konventioun tëschent Staat an der CLT-Ufa an Oofschaafe vun alle staatleche Subventiounen un RTL.

Ziel der Petition: D'Konventioun tëschent dem Staat an der CLT-Ufa déi virgesäit bis 2030 all Joër 15 Milliounen EUR un RTL ze bezuelen soll annuléiert ginn.

 

RTL kënnt sénger Verflichtung, eng onoofhängeg an neutral Informatiounsquell ze sinn nët no an duerf dofir keng generell Hëllef aus der Staatskeess kréien.

 

Dës Verflechtung vu Staat an Ënnerhaalungsindustrie a privater Hand an domat weder politesch nach wirtschaftlëch neutral ass nët am Intérêt public.

 

Ët muss eng méi zäitgeméiss an zweckorientéiert Form vun Ënnerstëtzung fonnt ginn woumat politesch neutral Produktiounen vu generellem Informatiouns- oder Ënnerhaltungscharakter individuell ugepasste Subsiden akkordéiert kréien.

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: D'Secherstellen dass staatlech Subventiounen un d'Medienhaus RTL gebonne sinn u politesch, wirtschaftlech a sozial onoofhängeg Informatiounen an Ënnerhaalung.