Öffentliche n°2821

Petitionär/in: Fernand Pott

Wahlpflicht ofschafen.

Ziel der Petition

d´Leit sollen selwer decidéieren kënen op sie wielen wëllen goen oder net.

Beweggründe für die Petition

no denen lëschten Wahlen huet een gesin dass d´Wahlresultat emmer manner respektéiert get, dofir wär et gutt wann d´Wahlpflicht géif ofgeschaft gin,och ass festgestallt gin dass ganz vill Leit einfach hirer Wahlpflicht net no kommen,an einfach net wielen gin,den interessi bei de Leit fir ... mehr

25
Tage verbleiben
134 /4.500
3%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
09.09.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2821 kann ab dem 09-09-2023 unterschrieben werden

08.09.2023

Zulässigkeitsbescheid

08.09.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2821 wurde am 08-09-2023 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 09-09-2023 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 20-10-2023 um 23:59

06.09.2023

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 06-09-2023 betreffend die Petition Nr. 2821 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

29.06.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2821 wurde am 29-06-2023 eingereicht.

Titel der Petition: Wahlpflicht ofschafen.

Ziel der Petition: d´Leit sollen selwer decidéieren kënen op sie wielen wëllen goen oder net.

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: no denen lëschten Wahlen huet een gesin dass d´Wahlresultat emmer manner respektéiert get, dofir wär et gutt wann d´Wahlpflicht géif ofgeschaft gin,och ass festgestallt gin dass ganz vill Leit einfach hirer Wahlpflicht net no kommen,an einfach net wielen gin,den interessi bei de Leit fir wielen ze goen ass also net ganz grouss,waat och déi 20% vun ongültegen Wahlzidelen belëen.