Öffentliche n°2605

Petitionär/in: Mandy Michels

Fir orange Stroossenmarkéierungen

Ziel der Petition

Grad elo am Wanter, wann ët vill schneit oder vill Schnéi lait, gesait een oft nët méi d'Markéierungen vun der Fuërbunn, eben well de Schnéi waiss ass, an daat och gaer mol zu Accidenter féieren kann. Mat orangen Markéierungen géif een d'Secherhéetsmarkéierungen awer besser gesinn am Schnéi. ... mehr

Beweggründe für die Petition

- Vermeiden vun Accidenter am Schnéi, well d'Markéierungen nët siichtbar sinn wengs der waisser Faarw - Eng besser Iwwersiicht op der Strooss duerch di 'Warnfaarw'

6
Tage verbleiben
46 /4.500
1%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
27.02.2023

Zulässigkeitsbescheid

25.02.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2605 kann ab dem 25-02-2023 unterschrieben werden

24.02.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2605 wurde am 24-02-2023 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 25-02-2023 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 07-04-2023 um 23:59

22.02.2023

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 22-02-2023 betreffend die Petition Nr. 2605 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

22.01.2023

Die öffentliche Petition Nr. 2605 wurde am 22-01-2023 eingereicht.

Titel der Petition: Fir orange Stroossenmarkéierungen

Ziel der Petition: Grad elo am Wanter, wann ët vill schneit oder vill Schnéi lait, gesait een oft nët méi d'Markéierungen vun der Fuërbunn, eben well de Schnéi waiss ass, an daat och gaer mol zu Accidenter féieren kann.

Mat orangen Markéierungen géif een d'Secherhéetsmarkéierungen awer besser gesinn am Schnéi.

Ma och Owes kann daat méi vu Viirdeel sinn, well Orange eben jo och bei Warnwesten geholl gëtt zum Bsp.

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: - Vermeiden vun Accidenter am Schnéi, well d'Markéierungen nët siichtbar sinn wengs der waisser Faarw

- Eng besser Iwwersiicht op der Strooss duerch di 'Warnfaarw'