Öffentliche n°2444

Petitionär/in: Mirja Tredemy Welter-Baranek

Panneauen/héijen Drot vun max 4 Meter op den Stroossen, Autobunnen, etc. ouni Lächer dotëschent. Fir d'Emkommen vun den Déieren ze verhënneren.

Ziel der Petition

Mat der Petitioun well ech erreschen, dass op den Autobuhnen, Feldweer, etc.. Drohter oder Panneauxen erneiert gin. Duercht Läscher an den Drohter sin Deieren emmer mei an gefohr. Ech well d'Accidenter mat den Deieren domader verhenneren.

Beweggründe für die Petition

Dass Deieren duersch d'Autoen hiert Liewen lossen ass net onbekannt. Greistendeels ass op den Autobuhnen, Feldweer, etc. Droht oder Plastiks Panneauxen awer et gin och vill Platzen weu Läscher dran sin oder weu Platzen ausgeloss gin sin. Dat feiert dozeu dass Deieren op d'Fuerbuhnen hin ... mehr

abgelaufen  28.10.2022
63 /4.500
1%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
23.12.2022

Beendigungsbescheid

21.12.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2444 wurde am 21-12-2022 abgeschlossen

Begründung der Beendigung: Demande concernant le reclassement en pétition ordinaire restée sans suite

16.11.2022

Anfrage betreffend die Weiterbearbeitung der Petition in Form einer einfachen Petition

16.11.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2444 hat das Quorum von 4500 gültigen Unterschriften bis zum 16-11-2022 nicht erreicht. Zahl der gültigen Unterschriften: 63

16.11.2022

Gültige Online-Unterschriften: 63

29.10.2022

Die Frist zum Unterschreiben der öffentlichen Petition Nr. 2444 ist am 29-10-2022 abgelaufen - Zahl der Online-Unterschriften vor Überprüfung: 63

17.09.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2444 kann ab dem 17-09-2022 unterschrieben werden

16.09.2022

Zulässigkeitsbescheid

16.09.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2444 wurde am 16-09-2022 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 17-09-2022 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 28-10-2022 um 23:59

09.09.2022

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 09-09-2022 betreffend die Petition Nr. 2444 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

17.08.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2444 wurde am 17-08-2022 eingereicht.

Titel der Petition: Panneauen/héijen Drot vun max 4 Meter op den Stroossen, Autobunnen, etc. ouni Lächer dotëschent. Fir d'Emkommen vun den Déieren ze verhënneren.

Ziel der Petition: Mat der Petitioun well ech erreschen, dass op den Autobuhnen, Feldweer, etc.. Drohter oder Panneauxen erneiert gin. Duercht Läscher an den Drohter sin Deieren emmer mei an gefohr. Ech well d'Accidenter mat den Deieren domader verhenneren.

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: Dass Deieren duersch d'Autoen hiert Liewen lossen ass net onbekannt. Greistendeels ass op den Autobuhnen, Feldweer, etc. Droht oder Plastiks Panneauxen awer et gin och vill Platzen weu Läscher dran sin oder weu Platzen ausgeloss gin sin. Dat feiert dozeu dass Deieren op d'Fuerbuhnen hin laafen awer dan net mei zereck kommen an hiert Liewen do lossen mussen.