Öffentliche n°2382

Petitionär/in: Sacha André

Fir en nationale Plang fir d'Ëmsetzung vum Déiereschutzgesetz

Ziel der Petition

Säit 2018 huet Lëtzebuerg en neit Déiereschutzgesetz. Leider muss ee feststellen, dass et nach net flächendeckend ëmgesat oder kontrolléiert ka ginn. En nationalen Ëmsetzungsplang zur Sensibiliséierung vun de Bierger an och zur Ënnerstetzung vun den Déiereschutzassociatiounen, déi an deem ... mehr

Beweggründe für die Petition

Et kann ee feststellen, dass a verschidde Beräicher no 4 Joer d'Déiereschutzgesetz nach net wierkt. Nach ëmmer, fir ee Beispill ze nennen, si vill fräilafend Kazen, weder gechippt, nach steriliséiert oder kastréiert. Och bei den Hënn sinn net ëmmer all am Gesetz opgelëschte Punkten erfëllt. ... mehr

10
Tage verbleiben
1214 /4.500
27%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
13.07.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2382 kann ab dem 13-07-2022 unterschrieben werden

13.07.2022

Zulässigkeitsbescheid

12.07.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2382 wurde am 12-07-2022 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 13-07-2022 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 23-08-2022 um 23:59

11.07.2022

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 11-07-2022 betreffend die Petition Nr. 2382 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

24.06.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2382 wurde am 24-06-2022 eingereicht.

Titel der Petition: Fir en nationale Plang fir d'Ëmsetzung vum Déiereschutzgesetz

Ziel der Petition: Säit 2018 huet Lëtzebuerg en neit Déiereschutzgesetz. Leider muss ee feststellen, dass et nach net flächendeckend ëmgesat oder kontrolléiert ka ginn.

En nationalen Ëmsetzungsplang zur Sensibiliséierung vun de Bierger an och zur Ënnerstetzung vun den Déiereschutzassociatiounen, déi an deem Beräich eng wäertvoll Aarbecht leeschte géif hëllefen, dass d'Gesetz esou wéi et virgesinn ass kann.

gräifeZum engem Plang gehéiert et och ze kucken, wéi een adequat an allen Regioune vum Land kann. Et fällt op, dass et am Norden, Osten a Weste vum Land keng Infrastrukture gëtt . Déierenasiler konzentréieren sech op de Minett an hannert der Staat gëtt et keng méi.

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: Et kann ee feststellen, dass a verschidde Beräicher no 4 Joer d'Déiereschutzgesetz nach net wierkt. Nach ëmmer, fir ee Beispill ze nennen, si vill fräilafend Kazen, weder gechippt, nach steriliséiert oder kastréiert. Och bei den Hënn sinn net ëmmer all am Gesetz opgelëschte Punkten erfëllt.

Déiereschutzorganisatiounen huelen sech oft der Saach un, dëst ass mat villen Onkäschte verbonnen. Verschidde Gemengen ënnerstëtzen hier Awunner oder Associatiounen a deem Kontext mat enger finanzieller Hëllef, mee leider ass dat net iwwerall de Fall. Um nationale Plang e Projet ze entwéckelen, dee vun allen Gemengen ëmgesat misst ginn, ass do e wichtegen Usaz.

Fir d'Problemer konkret an aktiv ze léisen ass en nationale Plang néideg, wou Bierger sensibiliséiert an opgekläert ginn an se och wann néideg Ënnerstëtzung kréien.

An deem Kontext ass et och wichteg ze kucken, wéi eng Ressourcen oder Infrastrukturen an all Regioun vum Land gebraucht ginn, fir konkret an zilorientéiert agéieren ze kennen.