Öffentliche n°2088

Petitionär/in: Muller Sandra

Veloschaufferen solle Steiere bezuelen, wann se ëffentlech Stroosse benotzen / Les chauffeurs de vélos doivent payer une vignette s'ils profitent des voies publiques

Ziel der Petition

Dass Velospisten dei eis deier kaschten ,och benotzt sollen gin. Dass dei Velospisten mat de Steiergelder bezuelt kennen gin. Aplaatz dass dei Leit dei Velospist net benotzen mat mussen bezuelen.

Beweggründe für die Petition

Dei Leit dei et profiteieren sollen bezuelen. An Velosfuerer mol sollen vun de Strooss an Autosfuerer mei Secherheet hun.

abgelaufen  20.01.2022
34 /4.500
1%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
04.05.2022

Beendigungsbescheid

Déclaration de clôture Déclaration de clôture
27.04.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2088 wurde am 27-04-2022 abgeschlossen

Begründung der Beendigung: Demande concernant le reclassement en pétition ordinaire restée sans suite

03.03.2022

Anfrage betreffend die Weiterbearbeitung der Petition in Form einer einfachen Petition

02.03.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2088 hat das Quorum von 4500 gültigen Unterschriften bis zum 02-03-2022 nicht erreicht. Zahl der gültigen Unterschriften: 34

02.03.2022

Gültige Online-Unterschriften: 34

21.01.2022

Die Frist zum Unterschreiben der öffentlichen Petition Nr. 2088 ist am 21-01-2022 abgelaufen - Zahl der Online-Unterschriften vor Überprüfung: 34

10.12.2021

Die öffentliche Petition Nr. 2088 kann ab dem 10-12-2021 unterschrieben werden

09.12.2021

Zulässigkeitsbescheid

09.12.2021

Die öffentliche Petition Nr. 2088 wurde am 09-12-2021 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 10-12-2021 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 20-01-2022 um 23:59

08.12.2021

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 08-12-2021 betreffend die Petition Nr. 2088 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

28.10.2021

Die öffentliche Petition Nr. 2088 wurde am 28-10-2021 eingereicht.

Titel der Petition: Veloschaufferen solle Steiere bezuelen, wann se ëffentlech Stroosse benotzen / Les chauffeurs de vélos doivent payer une vignette s'ils profitent des voies publiques

Ziel der Petition: Dass Velospisten dei eis deier kaschten ,och benotzt sollen gin. Dass dei Velospisten mat de Steiergelder bezuelt kennen gin. Aplaatz dass dei Leit dei Velospist net benotzen mat mussen bezuelen.

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: Dei Leit dei et profiteieren sollen bezuelen. An Velosfuerer mol sollen vun de Strooss an Autosfuerer mei Secherheet hun.