Einfach n°3032

Petitionnär/in: Loris Stankovic

Net gutt dass Lëtzebuergesch op de Klasse 7e, 6e a 5e ofgeschaaft gouf

Zil vun der Petitioun

Moien Parlament zu Lëtzebuerg! Ech well onbedéngt eng Petitioun androen, ech si selwer am Lycée zu Dikrech, ech mierken dass et villen Leit schwieregfält Letzebeueg gutt ze schwätzen, dass net esou mega schlëmm mee ech fannen et awer net gutt dass Letzebeueg op de Klasse 7e 6e 5e ofgeschaaft ... méi

Petitioun deelen

D’Etappe vun dëser Petitioun

Icon process
09.02.2024

Eng Stellungsnam ass den 09-02-2024 iwwert d'einfach Petitioun Nr. 3032 ugefrot ginn

Minister(en): Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

07.02.2024

Déi ordinär Petitioun Nr. 3032 gouf den 07-02-2024 vun der Petitiounskommissioun als recevabel deklaréiert

Recevabilitéit: recevabel

25.01.2024

D'einfach Petitioun Nr. 3032 gouf den 25-01-2024 deposéiert.

Titel vun der Petitioun: Net gutt dass Lëtzebuergesch op de Klasse 7e, 6e a 5e ofgeschaaft gouf

Zil vun der Petitioun: Moien Parlament zu Lëtzebuerg! Ech well onbedéngt eng Petitioun androen, ech si selwer am Lycée zu Dikrech, ech mierken dass et villen Leit schwieregfält Letzebeueg gutt ze schwätzen, dass net esou mega schlëmm mee ech fannen et awer net gutt dass Letzebeueg op de Klasse 7e 6e 5e ofgeschaaft guff an ech well dass et rëm Letzebeueg gëtt.Dofir well ech mech asetzen dass dat och rëm geschitt an dass all di Leit déi nei hei an Land kommen dermat déi Letzebeueg gutt kenne well et ass jo schliisslech eis Landessprooch, ech fannen och dass dat Fach ,,Digital Science‘‘ neicht bréngt an och net sou sënnvoll ass wei letzebeueg. Ech hoffen dass ech iergendeppes erreeche kann.