Einfach n°2725

Petitionnär/in: Guillaume Schaack

Adapter le cadre légal pour promouvoir l’utilisation de Pedelec45 dit « Speed-Pédélec »

Zil vun der Petitioun

(voir le texte complet de la pétition ordinaire dans le document attaché)

Motivatioun vun der Petitioun

(voir le texte complet de la pétition ordinaire dans le document attaché)

Petitioun deelen

D’Etappe vun dëser Petitioun

Icon process
08.09.2023

Weiderleedung vun der Stellungnahm vun der Regierung un de Petitionär

21.06.2023

Eng Stellungnam iwwert d'einfach Petitioun Nr. 2725 ass disponibel, den 21-06-2023

Minister(en): Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

Prise de position gouvernementale Prise de position gouvernementale
11.05.2023

Eng Stellungsnam ass den 11-05-2023 iwwert d'einfach Petitioun Nr. 2725 ugefrot ginn

Minister(en): Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

10.05.2023

Déi ordinär Petitioun Nr. 2725 gouf den 10-05-2023 vun der Petitiounskommissioun als recevabel deklaréiert

Recevabilitéit: recevabel

31.03.2023

D'einfach Petitioun Nr. 2725 gouf den 31-03-2023 deposéiert.

Titel vun der Petitioun: Adapter le cadre légal pour promouvoir l’utilisation de Pedelec45 dit « Speed-Pédélec »