Einfach n°2577

Petitionnär/in: Romain Reiter

Aktiounsplang fir d'Bekämpfung vun den „Mistelen"

Zil vun der Petitioun

Här Präsident D Mistelen, ( den Schmarotzer) breeden sich sich an ëmmer méi engem rasantem Tempo aus, net nëmmen an Uebstbongerten. Wann näischt geschitt wärten demnächst duerch d Mistelen vill méi Uebstbeem ofstiewen wéi der neier geplanzt ginn. D Baueren hunn net méi déi Zäit fir hier ... méi

Petitioun deelen

D’Etappe vun dëser Petitioun

Icon process
19.01.2023

Eng Stellungsnam ass den 19-01-2023 iwwert d'einfach Petitioun Nr. 2577 ugefrot ginn

Minister(en): Monsieur Claude Haagen, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Madame Joëlle Welfring, Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable

18.01.2023

Déi ordinär Petitioun Nr. 2577 gouf den 18-01-2023 vun der Petitiounskommissioun als recevabel deklaréiert

Recevabilitéit: recevabel

06.01.2023

D'einfach Petitioun Nr. 2577 gouf den 06-01-2023 deposéiert.

Titel vun der Petitioun: Aktiounsplang fir d'Bekämpfung vun den „Mistelen"

Zil vun der Petitioun: Här Präsident

 

D Mistelen, ( den Schmarotzer) breeden sich sich an ëmmer méi engem rasantem Tempo aus, net nëmmen an Uebstbongerten. Wann näischt geschitt wärten demnächst duerch d Mistelen vill méi Uebstbeem ofstiewen wéi der neier geplanzt ginn.

 

D Baueren hunn net méi déi Zäit fir hier Beem vun dem Mistelen ze befreien.

 

Den Staat soll aktiv ginn, an d Beem vun den Mestelen befreien.

 

Entweder duerch en Subsid, oder duerch Aktivéierung vun Leit ouni Aarbicht, déi sich doduerch eppes derbäi verdéngen kennen.

 

Dir kennt Iech och annner Moossnamen afalen lossen, dHaaptsaach et geschitt eppes.

 

Mat beschten Gréiss,

Romain Reiter