Public n°2821

Petitioner: Fernand Pott

Wahlpflicht ofschafen.

Purpose of the petition

d´Leit sollen selwer decidéieren kënen op sie wielen wëllen goen oder net.

Reasons for the petition

no denen lëschten Wahlen huet een gesin dass d´Wahlresultat emmer manner respektéiert get, dofir wär et gutt wann d´Wahlpflicht géif ofgeschaft gin,och ass festgestallt gin dass ganz vill Leit einfach hirer Wahlpflicht net no kommen,an einfach net wielen gin,den interessi bei de Leit fir ... more

ended  20.10.2023
141 /4.500
3%
registered signatures

Share petition

All signatures