Public n°2726

Petitioner: Roger Jean Paul Braun

Fir d'Ofschafe vum Cumul vun de politesche Mandater. Een Deputéierte soll net méi och nach dierfe Buergermeeschter, Schäffen oder Conseiller sinn.

Purpose of the petition

Ofschaffe vun dem Kumul vun de Politesche Mandater An dëst vun, dem Deputéierten, de Buergermeeschter bis zu dënn Schäffen an de Conseilleren aus de Gemengen. D 'Interessen firwat een asteet a gewielt ginn ass déi stoussen munch mol openaner. An dëst sinn dann schwiereg Situatiounen fir de ... more

Reasons for the petition

E Cumul vu politesche Mandater verhënnert dass de Gewielten sech honnertprozenteg op eng Funktioun ka konzentréieren. Vertraue vum Wieler kréien verlaangt awer no engem kompletten a responsabelen Asaz an engem éierlechen Engagement. Mat méi Mandater kann dat schwiereg ginn, well engem ... more

ended  22.06.2023
135 /4.500
3%
registered signatures

Share petition

The steps of this petition

Icon process
13.12.2023

Closing statement

06.12.2023

The public petition n°2726 is closed on 06-12-2023

Reason for closure: Demande concernant le reclassement en pétition ordinaire restée sans suite

12.10.2023

Request concerning the continuation of the petition as an ordinary petition

11.10.2023

The threshold of 4500 signatures is not reached for the public petition n°2726, on 11-10-02023 - Number of signatures after validation: 135

11.10.2023

Validated electronic signatures: 135

23.06.2023

The period for signing the public petition n°. 2726 is closed on 23-06-2023 - Number of electronic signatures before validation: 135

12.05.2023

The public petition n°2726 is open for signature, on 12-05-2023

11.05.2023

Statement of admissibility

11.05.2023

The public petition n°2726 is declared admissible by the Conference of Presidents on 11-05-2023

Admissibility: admissible

Start date of the signature period: 12-05-2023 at 0:00 a.m.

End date of the signature period: 22-06-2023 at 11:59 p.m.

10.05.2023

The Committee on Petitions issued an opinion positive regarding the public petition n° 2726, on 10-05-2023

Opinion of the Committee on Petitions: positive

31.03.2023

The petition public n°2726 is submitted the 31-03-2023

Title of the petition: Fir d'Ofschafe vum Cumul vun de politesche Mandater. Een Deputéierte soll net méi och nach dierfe Buergermeeschter, Schäffen oder Conseiller sinn.

 

 

Aim of the petition: Ofschaffe vun dem Kumul vun de Politesche Mandater An dëst vun, dem Deputéierten, de Buergermeeschter bis zu dënn Schäffen an de Conseilleren aus de Gemengen.

D 'Interessen firwat een asteet a gewielt ginn ass déi stoussen munch mol openaner. An dëst sinn dann schwiereg Situatiounen fir de Gewielten.

 

 

Motivation of the general interest of the petition: E Cumul vu politesche Mandater verhënnert dass de Gewielten sech honnertprozenteg op eng Funktioun ka konzentréieren. Vertraue vum Wieler kréien verlaangt awer no engem kompletten a responsabelen Asaz an engem éierlechen Engagement. Mat méi Mandater kann dat schwiereg ginn, well engem Deputéierte seng Intressien an Decisiounen u Fraktiounszwang gebonne kënne sinn oder einfach net déi vun engem Buergermeeschter sinn. An deem Sënn ass e Cumul kontraproduktiv, egal wéi, e Mandat kennt ze kuerz. An dat mécht dem Gewielten och dacks onnéideg d'Liewen an d'Aarbecht schwéier a kann e Verloscht u Credibilitéit mat sech bréngen