Ordinary n°353

Petitioner: Fabienne Matagne

Fir eng Reform vum Déiereschutzgesetz an d'Ofschafe vun der Rasselëscht am Hondsgesetz.

Purpose of the petition

Dës Petitioun soll den But hunn d'Rasselëscht fir d'Hënn falen ze loossen an eist Déiereschutzgesetz allgemeng ze réformeieren. Wat d'Hondsgesetz ugeet kann ALL Hond potenziell geféierlech sinn. Keen Hond ass genetesch méi geféierlech wéi en aneren, an dëse bestoenden Artikel aus dem ... more

This public petition did not reach the threshold of 4. 500 signatures. At the request of the petitioner, the public petition was transformed into an ordinary petition. Show public petition.

Share petition

The steps of this petition

Icon process
10.11.2014

The ordinary petition n°353 is closed on 10-11-2014

08.09.2014

Transmission of the government position paper and request for closure

02.09.2014

A position statement regarding the ordinary petition n°353 is available on 02-09-2014

16.07.2014

A position statement is requested on the ordinary petition n°353, on 16-07-2014

Minister(s) : Monsieur Fernand Etgen, Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs

Demande de prise de position au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Demande de prise de position au Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs
16.07.2014

Information to the petitioner on the reclassification of his public petition into an ordinary petition

14.07.2014

Transformation of the public petition n°353 not having reached the signature threshold