Public n°2948

Petitioner: Jeff Bruck

Pétitioun fir eng Realitéitsno Adaptatioun vun den Horairen vum / Öffentlechen Transport zu Lëtzebuerg nach virum 2.Quartal 2024.

Purpose of the petition

Ziel vun der Pétitioun ass et de Fuergäscht eng besser Planung ze gewährleschten welchen Bus, Zuch oder Tram se können huelen, fir mat esou wéineg wéi méiglech Verspéidung um Ziel unzekommen. Horairen firzetäuschen déi um Fuerplang stinn an an der Réalitéit nie anzehaalen sin, sollen dobai ... more

Reasons for the petition

Berufschauffeure am ëffentleche Bus Transport gesinn all Dag Live datt vill Linnen bestinn, wou den Horaire schon sait geraumer Zait nët méi anzehaale ass, bedingt durch Ännerungen vun der Strooseninfrastruktur durch 20er/ 30er Zonen, méi eng gestalten Stroosen wou een mam Bus schlecht durch ... more

ended  22.02.2024
218 /4.500
5%
registered signatures

Share petition

The steps of this petition

Icon process
23.02.2024

The period for signing the public petition n°. 2948 is closed on 23-02-2024 - Number of electronic signatures before validation: 218

12.01.2024

The public petition n°2948 is open for signature, on 12-01-2024

11.01.2024

Statement of admissibility

11.01.2024

The public petition n°2948 is declared admissible by the Conference of Presidents on 11-01-2024

Admissibility: admissible

Start date of the signature period: 12-01-2024 at 0:00 a.m.

End date of the signature period: 22-02-2024 at 11:59 p.m.

10.01.2024

The Committee on Petitions issued an opinion positive regarding the public petition n° 2948, on 10-01-2024

Opinion of the Committee on Petitions: positive

11.11.2023

The petition public n°2948 is submitted the 11-11-2023

Title of the petition: Pétitioun fir eng Realitéitsno Adaptatioun vun den Horairen vum / Öffentlechen Transport zu Lëtzebuerg nach virum 2.Quartal 2024.

Aim of the petition: Ziel vun der Pétitioun ass et de Fuergäscht eng besser Planung ze gewährleschten welchen Bus, Zuch oder Tram se können huelen, fir mat esou wéineg wéi méiglech Verspéidung um Ziel unzekommen. Horairen firzetäuschen déi um Fuerplang stinn an an der Réalitéit nie anzehaalen sin, sollen dobai evitéiert gin.

Motivation of the general interest of the petition: Berufschauffeure am ëffentleche Bus Transport gesinn all Dag Live datt vill Linnen bestinn, wou den Horaire schon sait geraumer Zait nët méi anzehaale ass, bedingt durch Ännerungen vun der Strooseninfrastruktur durch 20er/ 30er Zonen, méi eng gestalten Stroosen wou een mam Bus schlecht durch könnt, Ralentiseuren, vun Ampelanlagen wou aanescht geschalt gin sin, zousätzlechen Traffic, an méi Fuergäscht déi matfueren vue dem Gratis Transport och nach Owess Spéid.Reklamatiounen vun Client`s sin den Alldag gin, an fir d`Fuerpersonal eng weider Belaaschtung.