Public n°2567

Petitioner: Mandy Michels

Abezuelsystem op Bankomater

Purpose of the petition

All Bankomat soll een Abezuelsystem hunn, fir dass d'Leit nët mussen extra an den Guichet eran, fir Suën anzebezuelen, an sou gëtt och un Zeit an Geld gespuërt.

Reasons for the petition

Zil soll ët sinn, dass d'Leit méi Geld an Zeit spuëren.

ended  27.02.2023
106 /4.500
2%
registered signatures

Share petition

The steps of this petition

Icon process
28.06.2023

Closing statement

26.06.2023

The public petition n°2567 is closed on 26-06-2023

Reason for closure: Demande concernant le reclassement en pétition ordinaire restée sans suite

10.05.2023

Request concerning the continuation of the petition as an ordinary petition

10.05.2023

The threshold of 4500 signatures is not reached for the public petition n°2567, on 10-05-02023 - Number of signatures after validation: 106

10.05.2023

Validated electronic signatures: 106

28.02.2023

The period for signing the public petition n°. 2567 is closed on 28-02-2023 - Number of electronic signatures before validation: 106

17.01.2023

The public petition n°2567 is open for signature, on 17-01-2023

16.01.2023

Statement of admissibility

12.01.2023

The public petition n°2567 is declared admissible by the Conference of Presidents on 12-01-2023

Admissibility: admissible

Start date of the signature period: 17-01-2023 at 0:00 a.m.

End date of the signature period: 27-02-2023 at 11:59 p.m.

11.01.2023

The Committee on Petitions issued an opinion positive regarding the public petition n° 2567, on 11-01-2023

Opinion of the Committee on Petitions: positive

24.12.2022

The petition public n°2567 is submitted the 24-12-2022

Title of the petition: Abezuelsystem op Bankomater

Aim of the petition: All Bankomat soll een Abezuelsystem hunn, fir dass d'Leit nët mussen extra an den Guichet eran, fir Suën anzebezuelen, an sou gëtt och un Zeit an Geld gespuërt.

Motivation of the general interest of the petition: Zil soll ët sinn, dass d'Leit méi Geld an Zeit spuëren.