Public n°2431

Petitioner: Joé Kinnen

Wasserstoff Tankstellen Netz a Lëtzebuerg ufänken fir de Leit eng Propper alternativ zur Elektromobilitéit ze bidden

Purpose of the petition

Wasserstoff Tankstellen a Letzebuerg installeieren an de Leit eng alternativ meiglechkeet bidden zur Elektromobiliteit. Gewannen vu Wasserstoff as meiglech mat erneierbarer Energie an ideal fir zukünfteg Generationen. Bei Wasserstoff gin et keng Co2 Emissiounen en as licht ze Transporteieren ... more

Reasons for the petition

D'Offall Produkt während dem Fueren as neischt ausser Wasser wat emmer op der Welt as. Betanken vun Wasserstoff dauert vielleicht 5 Minuten an et ezielt een eng angenehm Reechweit. Menger Meenung no as et eng gudd alternativ wann een un zukünftech Generatiounen denkt.

32
days remaining
194 /4.500
4%
registered signatures

Share petition

The steps of this petition

Icon process
17.09.2022

The public petition n°2431 is open for signature, on 17-09-2022

16.09.2022

Statement of admissibility

16.09.2022

The public petition n°2431 is declared admissible by the Conference of Presidents on 16-09-2022

Admissibility: admissible

Start date of the signature period: 17-09-2022 at 0:00 a.m.

End date of the signature period: 28-10-2022 at 11:59 p.m.

09.09.2022

The Committee on Petitions issued an opinion positive regarding the public petition n° 2431, on 09-09-2022

Opinion of the Committee on Petitions: positive

28.07.2022

The petition public n°2431 is submitted the 28-07-2022

Title of the petition: Wasserstoff Tankstellen Netz a Lëtzebuerg ufänken fir de Leit eng Propper alternativ zur Elektromobilitéit ze bidden

Aim of the petition: Wasserstoff Tankstellen a Letzebuerg installeieren an de Leit eng alternativ meiglechkeet bidden zur Elektromobiliteit. Gewannen vu Wasserstoff as meiglech mat erneierbarer Energie an ideal fir zukünfteg Generationen. Bei Wasserstoff gin et keng Co2 Emissiounen en as licht ze Transporteieren an einfach ze speicheren. Wasserstoff as onbegrenzt do. An aus enger Bandbreet vu verschiedenen Stoffer ze gewannen.

Motivation of the general interest of the petition: D'Offall Produkt während dem Fueren as neischt ausser Wasser wat emmer op der Welt as. Betanken vun Wasserstoff dauert vielleicht 5 Minuten an et ezielt een eng angenehm Reechweit. Menger Meenung no as et eng gudd alternativ wann een un zukünftech Generatiounen denkt.