Public n°2300

Petitioner: Serge Peiffer

De Meeschter soll am Lëtzebuerger Qualifikatiounsrahmen op de Niveau 6 opgewäert ginn. Le brevet de maîtrise doit être revalorisé au niveau 6 dans le cadre de qualification luxembourgeois.

Purpose of the petition

De Meeschterbréif ass den héchsten Ofschloss am Handwierk a muss och deementspriechend am nationale Qualifikationsrahmen op de Niveau 6 agestuuft ginn! Well nëmme wann mir dem Meeschter déi richteg Valeur ginn huet de Jonken e nennenswäert Ziel. Duerch dëss Opwertung kommen méi interesséiert ... more

Reasons for the petition

Säit Jore geschitt eng Devalorisatioun vum Meeschter am Handwierk. D'Handwierk gëtt als Oofstellgleis vum Schoulsystem benotzt fir datt all Schüler en Ofschloss muss kréien. Fréier huet et Sënn gemaach fir en Handwierk ze wielen, fir do säi Beruffswee anzeschloen. De jonken, léierende Mënsch ... more

6
days remaining
2630 /4.500
58%
registered signatures

Share petition

The steps of this petition

Icon process
23.05.2022

Statement of admissibility

20.05.2022

The public petition n°2300 is open for signature, on 20-05-2022

19.05.2022

The public petition n°2300 is declared admissible by the Conference of Presidents on 19-05-2022

Admissibility: admissible

Start date of the signature period: 20-05-2022 at 0:00 a.m.

End date of the signature period: 30-06-2022 at 11:59 p.m.

18.05.2022

The Committee on Petitions issued an opinion positive regarding the public petition n° 2300, on 18-05-2022

Opinion of the Committee on Petitions: positive

03.04.2022

The petition public n°2300 is submitted the 03-04-2022

Title of the petition: De Meeschter soll am Lëtzebuerger Qualifikatiounsrahmen op de Niveau 6 opgewäert ginn.

Le brevet de maîtrise doit être revalorisé au niveau 6 dans le cadre de qualification luxembourgeois.

 

Aim of the petition: De Meeschterbréif ass den héchsten Ofschloss am Handwierk a muss och deementspriechend am nationale Qualifikationsrahmen op de Niveau 6 agestuuft ginn! Well nëmme wann mir dem Meeschter déi richteg Valeur ginn huet de Jonken e nennenswäert Ziel. Duerch dëss Opwertung kommen méi interesséiert mat engem gudden Niveau an d’ Beruffsausbildung d’Resultat ass dat dem qualifizéierte Personalmangel laangfristeg entgéintzewierken.Et ginn all Joer grouss Kampagnen gemaach dat ass jo gudd, geet an desem Fall net duer fir eng richteg Opwertung. D’Zil ass et de Meeschter an de Niveau 6 anzestuffen, an domat dem Handwierk eng Perspektiv ze ginn! Duerch des Valorisatioun werten d’ Elteren hier Kanner och erem an d’ Handwierk lossen.

Le brevet de maîtrise est le diplôme le plus élevé dans l'artisanat et doit donc être classé au niveau 6 du cadre national des qualifications! Ce n'est que si nous donnons une vraie valeur au maître que le jeune aura un objectif digne d'être mentionné. Cette revalorisation permettra d'attirer davantage de personnes vers la formation professionnelle et de lutter contre la pénurie de personnel qualifié. Chaque année, de grandes campagnes sont organisées, elles sont bonnes, mais dans ce cas, elles ne suffisent pas à assurer une véritable valorisation. L'objectif est de classer le maître au niveau 6 et de donner une perspective au métier. Grâce à la revalorisation, les parents n'interdiront plus à leurs enfants d'entrer dans l'artisanat.

Motivation of the general interest of the petition: Säit Jore geschitt eng Devalorisatioun vum Meeschter am Handwierk. D'Handwierk gëtt als Oofstellgleis vum Schoulsystem benotzt fir datt all Schüler en Ofschloss muss kréien. Fréier huet et Sënn gemaach fir en Handwierk ze wielen, fir do säi Beruffswee anzeschloen. De jonken, léierende Mënsch soll vun Ufank un gesinn, datt wann een de Wee als Handwierker aschléit, genau sou gutt säi Wee ka maachen, wéi ee mat engem akademeschen Ofschloss. Leider si vill Leit ëmmer nach der Meenung, datt een als Handwierker als zweet Klass ugesi gëtt, nëmme wéineg bis guer keng Unerkennung kritt a verdéngt. Nëmme mat der Ënnerstëtzung vun Iech alleguer an eiser Politik ass et méiglech déi Jonk erëm fir een Handwierk ze begeeschteren, hinnen eng Zukunftsperspektiv ze ginn an domat dem well länger bestoende Manktem un qualifizéierten Handwierker laangfristeg entgéintzewierken.

Depuis des années, il existe une dévaluation du brevet de maîtrise des artisans. Le métier d’artisan est utilisé comme voie désaffectée par le système scolaire pour que chaque élève aura un certificat de fin d’études. Dans le temps il faisait sens de choisir un métier et d’y faire carrière. Un jeune apprenti doit savoir dès le début, quand il prendra le chemin d’artisan, qu’il pourra faire son chemin aussi bien qu’une personne avec un diplôme académique. Malheureusement beaucoup de personnes sont d’avis qu’un artisan est une personne de 2ième classe, qui reçoit peu de considération. Seulement avec votre support et celui de notre politique, on pourrait éventuellement remotiver les jeunes à choisir un métier d’artisan en leur donnant une perspective d’avenir. Ainsi on remédierait à la pénurie de personnes compétentes à long terme.