Public n°2297

Petitioner: Daniel Wiseler

Erofsetzen vun der TVA op Liewensmëttel. Réduction de la TVA sur les produits alimentaires

Purpose of the petition

No Stroum an Gas Erhéijung ginn och ons Liewensmëttel all Dag méi deier. Liewensmëttel sollen kee Luxus sinn dofir Froen ech fir TVA op Liewensmëttel ob Null se setzen soulaang dee schreckleche Krich an der Ukraine un dauert.

Reasons for the petition

Ass eng Hëllef fir all Stot

15
days remaining
202 /4.500
5%
registered signatures

Share petition

The steps of this petition

Icon process
02.05.2022

Statement of admissibility

29.04.2022

The public petition n°2297 is open for signature, on 29-04-2022

28.04.2022

The public petition n°2297 is declared admissible by the Conference of Presidents on 28-04-2022

Admissibility: admissible

Start date of the signature period: 29-04-2022 at 0:00 a.m.

End date of the signature period: 09-06-2022 at 11:59 p.m.

27.04.2022

The Committee on Petitions issued an opinion positive regarding the public petition n° 2297, on 27-04-2022

Opinion of the Committee on Petitions: positive

29.03.2022

The petition public n°2297 is submitted the 29-03-2022

Title of the petition: Erofsetzen vun der TVA op Liewensmëttel.

Réduction de la TVA sur les produits alimentaires

 

Aim of the petition: No Stroum an Gas Erhéijung ginn och ons Liewensmëttel all Dag méi deier. Liewensmëttel sollen kee Luxus sinn dofir Froen ech fir TVA op Liewensmëttel ob Null se setzen soulaang dee schreckleche Krich an der Ukraine un dauert.

 

 

Motivation of the general interest of the petition: Ass eng Hëllef fir all Stot