Einfach n°2891

Petitionnär/in: Jean-Marie Heyder

Nettoloun dierf net ënnnert 52% vum Bruttoloun sinn

Zil vun der Petitioun

Zomm vun de Steiere an d'Beiträg fir Pensioun,d'Fleegeversécherung an d'Krankekeess dueff 48% vum Bruttoloun net iwwerschreiden. Le salaire brut mensuel est soumis, en principe, à cinq déductions directes qui sont : - l'impôt sur le salaire (RTS) - l'impôt de solidarité (IS) - la ... méi

Motivatioun vun der Petitioun

Si le Gouvernement s'engage à ce que la dette de l'État ne dépasse pas 30% du PIB, il devrait par analogie introduire, par voie législative, un mécanisme de garde-fou pour les ménages qui leur assure au moins un salaire net de 52 % du salaire brut. Cette certitude aidera d'une part la ... méi

Dës Petitioun huet net de Seuil vu 4.500 Ënnerschrëften erreecht. No Récksprooch mam Petitionär, gouf d'ëffentlech Petitioun an eng einfach Petitioun ëmgewandelt. Ëffentlech Petitioun uweisen.

Petitioun deelen

D’Etappe vun dëser Petitioun

Icon process
08.07.2024

Weiderleedung vun der Stellungnahm vun der Regierung un de Petitionär

18.06.2024

Eng Stellungnam iwwert d'einfach Petitioun Nr. 2891 ass disponibel, den 18-06-2024

Minister(en): Monsieur Gilles Roth, Ministre des Finances, Madame Martine Deprez, Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale

Prise de position gouvernementale Prise de position gouvernementale
12.01.2024

Eng Stellungsnam ass den 12-01-2024 iwwert d'einfach Petitioun Nr. 2891 ugefrot ginn

Minister(en): Monsieur Gilles Roth, Ministre des Finances, Madame Martine Deprez, Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale

10.01.2024

Ëmklasséierung vun der ëffentlecher Petitioun Nr. 2891, déi de Seuil vun 4500 Ënnerschrëften net erreecht huet, an eng ordinär Petitioun den 10-01-2024