Ordinary n°3032

Petitioner: Loris Stankovic

Net gutt dass Lëtzebuergesch op de Klasse 7e, 6e a 5e ofgeschaaft gouf

Purpose of the petition

Moien Parlament zu Lëtzebuerg! Ech well onbedéngt eng Petitioun androen, ech si selwer am Lycée zu Dikrech, ech mierken dass et villen Leit schwieregfält Letzebeueg gutt ze schwätzen, dass net esou mega schlëmm mee ech fannen et awer net gutt dass Letzebeueg op de Klasse 7e 6e 5e ofgeschaaft ... more

Share petition

The steps of this petition

Icon process
09.02.2024

A position statement is requested on the ordinary petition n°3032, on 09-02-2024

Minister(s) : Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

07.02.2024

The ordinary petition n°3032 is declared admissible by the Committee on Petitions, on 07-02-2024

Admissibility: admissible

25.01.2024

The petition ordinary n°3032 is submitted the 25-01-2024

Title of the petition: Net gutt dass Lëtzebuergesch op de Klasse 7e, 6e a 5e ofgeschaaft gouf

Aim of the petition: Moien Parlament zu Lëtzebuerg! Ech well onbedéngt eng Petitioun androen, ech si selwer am Lycée zu Dikrech, ech mierken dass et villen Leit schwieregfält Letzebeueg gutt ze schwätzen, dass net esou mega schlëmm mee ech fannen et awer net gutt dass Letzebeueg op de Klasse 7e 6e 5e ofgeschaaft guff an ech well dass et rëm Letzebeueg gëtt.Dofir well ech mech asetzen dass dat och rëm geschitt an dass all di Leit déi nei hei an Land kommen dermat déi Letzebeueg gutt kenne well et ass jo schliisslech eis Landessprooch, ech fannen och dass dat Fach ,,Digital Science‘‘ neicht bréngt an och net sou sënnvoll ass wei letzebeueg. Ech hoffen dass ech iergendeppes erreeche kann.