Public n°2995

Petitioner: --- ---

Sylvester feieren ewei sech dat geheiert, Feierwierk iwerall!!

Purpose of the petition

Feierwierk erlaaben, onmeiglech das traditioun geläscht gett weinst den deieren dann sollen se hier deiern doheem haalen. Das een mol am Joer wou d'leit hieren Spass wellen hun, traditioun as traditioun an soll och bestoen bleiwen soss keinte ma national feierdaach och sin loosen mam feierwierk

Reasons for the petition

Freedefeier Feierwierk iwerall erlaaben an sylvester feieren ewei sech dat geheiert

Share petition

The steps of this petition

Icon process
01.02.2024

The public petition n°2995 is withdrawn on 01-02-2024

Motivation for withdrawal: Identité du pétitionnaire contestée.

26.01.2024

The public petition n°2995 is open for signature, on 26-01-2024

25.01.2024

Statement of admissibility

25.01.2024

The public petition n°2995 is declared admissible by the Conference of Presidents on 25-01-2024

Admissibility: admissible

Start date of the signature period: 26-01-2024 at 0:00 a.m.

End date of the signature period: 07-03-2024 at 11:59 p.m.

24.01.2024

The Committee on Petitions issued an opinion positive regarding the public petition n° 2995, on 24-01-2024

Opinion of the Committee on Petitions: positive

01.01.2024

The petition public n°2995 is submitted the 01-01-2024

Title of the petition: Sylvester feieren ewei sech dat geheiert, Feierwierk iwerall!!

Aim of the petition: Feierwierk erlaaben, onmeiglech das traditioun geläscht gett weinst den deieren

dann sollen se hier deiern doheem haalen. Das een mol am Joer wou d'leit hieren Spass wellen hun, traditioun as traditioun an soll och bestoen bleiwen soss keinte ma national feierdaach och sin loosen mam feierwierk

Motivation of the general interest of the petition: Freedefeier Feierwierk iwerall erlaaben an sylvester feieren ewei sech dat geheiert