Public n°2905

Petitioner: Robert Bernard

Petition 2512 Elterengeld amplatz vum intitutonellen Arichtungen

Purpose of the petition

Dat dei elteren dei net so fill vordigen och zu Letzebourg liwen kennen An das elteren sech richteg em kant oder kanner bekennen kennen

Reasons for the petition

Mat dem systeme wo lo do as mussen elteren allen zwe vol zeiteg schaffen an ween leit drenner ons kanner Elerteren kommen speit hem fun der abescht Een fun den elteren geht Kanner an creche,maison relais sichen Dohem geht schnell gekart, giess an dann geht et schon gleisch an bete Ons ... more

Share petition

The steps of this petition

Icon process
12.10.2023

The public petition n°2905 is withdrawn on 12-10-2023

Motivation for withdrawal: Retrait de la pétition publique 2905 suite à la demande du pétitionnaire

25.09.2023

The petition public n°2905 is submitted the 25-09-2023

Title of the petition: Petition 2512 Elterengeld amplatz vum intitutonellen Arichtungen