Öffentliche n°2307

Petitionär/in: Christian Lentz

Androen vum Asow Regiment an Ajdar Batallion op d'Lëscht vun den internationalen Terrororganisatiounen

Ziel der Petition

Ziel vun deser Petioun ass dei 2 offensichtlich neonazistesch an rietsradikal paramilitär Kampfeenheeten ASOW REGIMENT an AJDAR REGIMENT op Lescht vun den internationalen Terrororganisatiounen ze setzen. Dess 2 Bataillons Sinn an der ukrainescher Armei (AJDAR BATAILLON) an an der ... mehr

Beweggründe für die Petition

Keng Waffen mei un des Regimenter, fir dass mol endlech dee Konflikt ophellt. Well d' EU an NATO ennerstetzen mat Waffenliwwerungen un faschistesch Organisatiounen dei sech seit 8 Joer un Hinrichtungen an Folter vun Kriichsgefangenen an pro-russeschen Zivilisten bedeelegt. Et Gin ... mehr

abgelaufen  28.07.2022
30 /4.500
1%
gesammelte Unterschriften

Petition teilen

Verlauf dieser Petition

Icon process
18.11.2022

Beendigungsbescheid

16.11.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2307 wurde am 16-11-2022 abgeschlossen

Begründung der Beendigung: Demande concernant le reclassement en pétition ordinaire restée sans suite

06.10.2022

Anfrage betreffend die Weiterbearbeitung der Petition in Form einer einfachen Petition

05.10.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2307 hat das Quorum von 4500 gültigen Unterschriften bis zum 05-10-2022 nicht erreicht. Zahl der gültigen Unterschriften: 30

05.10.2022

Gültige Online-Unterschriften: 30

29.07.2022

Die Frist zum Unterschreiben der öffentlichen Petition Nr. 2307 ist am 29-07-2022 abgelaufen - Zahl der Online-Unterschriften vor Überprüfung: 30

17.06.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2307 kann ab dem 17-06-2022 unterschrieben werden

16.06.2022

Zulässigkeitsbescheid

15.06.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2307 wurde am 15-06-2022 von der Präsidentenkonferenz für zulässig erklärt

Zulässigkeit : zulässig

Beginn der Unterschriftsphase : 17-06-2022 um 0:00

Ende der Unterschriftsphase : 28-07-2022 um 23:59

15.06.2022

Das Gutachten des Petitionsausschusses vom 15-06-2022 betreffend die Petition Nr. 2307 fällt positiv aus

Gutachten des Petitionsausschusses : positiv

10.04.2022

Die öffentliche Petition Nr. 2307 wurde am 10-04-2022 eingereicht.

Titel der Petition: Androen vum Asow Regiment an Ajdar Batallion op d'Lëscht vun den internationalen Terrororganisatiounen

Ziel der Petition: Ziel vun deser Petioun ass dei 2 offensichtlich neonazistesch an rietsradikal paramilitär Kampfeenheeten ASOW REGIMENT an AJDAR REGIMENT op Lescht vun den internationalen Terrororganisatiounen ze setzen. Dess 2 Bataillons Sinn an der ukrainescher Armei (AJDAR BATAILLON) an an der Nationalgarde (ASOW REGIMENT) integriert, obwuel bekannt ass wei eng Ideologie dei repräsenteieren.

Gründe für das allgemeine Interesse dieser Petition: Keng Waffen mei un des Regimenter, fir dass mol endlech dee Konflikt ophellt. Well d' EU an NATO ennerstetzen mat Waffenliwwerungen un faschistesch Organisatiounen dei sech seit 8 Joer un Hinrichtungen an Folter vun Kriichsgefangenen an pro-russeschen Zivilisten bedeelegt. Et Gin Videobeweiser dovunner.